Bilangan-Bilangan Istimewa

Bilangan-Bilangan Istimewa


1. Bilangan 11 Membentuk Piramid 11


1 x 1 = 1

11 x 11 = 121

111 x 111 = 12321

1111 x 1111 = 1234321

11111 x 11111 =  123454321

111111 x 111111 = 12345654321

1111111 x 1111111 = 1234567654321

11111111 x 1111111 = 123456787654321

111111111 x 111111111 = 12345678987654321

2. Penjumlahan Bilangan 11 Menghasilkan Angka Urut dan Membentuk Piramid


1 + 11 = 12

1 + 11 + 111 = 123

1 + 11 + 111 + 1111 = 1234

1 + 11 + 111 + 1111 + 11111 = 12345

1 + 11 + 111 + 1111 + 11111+ 111111 = 123456

1 + 11 + 111 + 1111 + 11111 + 111111 + 1111111 = 1234567
 
1 + 11 + 111 + 1111 + 11111 + 111111 + 1111111 + 111111111 = 12345678

1 + 11 + 111 + 1111 + 11111 + 111111 + 1111111 + 11111111 + 111111111 =  123456789

 3. Perkalian Dengan Angka 11

 
Contoh :
a. 11 x 11    = 121    Caranya : angka 11 dipisah menjadi 1 .....1 Angka 11 kedua angkanya dijumlahkan, menjadi 1 + 1 = 2, lalu letakan angka 2 diantara angka 1, sehingga menjadi 121.
 
b. 12 x 11    =132    Caranya : angka 12 dipisah menjadi 1....2 Angka 12 kedua angkanya dijumlahkan, menjadi  1 + 2 = 3, lalu letakan angka 3 diantara angka 1 dan 2, sehingga menjadi 123.
 
c. 22 x11    =242    Caranya : angaka 22 dipisah menjadi 2.....2 Angka 22 kedua angkanya dijumahkan, menjadi 2 + 2 = 4, lalu letakan angka 4 diantara angka 2 dan 2, sehingga menjadi 242.
 

4. menghasilkan Bilangan Kembar

 
(1 x 9) + 2 = 11
 
(12 x  9) + 3 = 111
 
(123 x 9) + 4 = 1111
 
(1234 x 9) + 5 = 11111
 
(12345 x 9) + 6 = 111111
 
(123456 x 9) + 7 = 1111111
 
(1234567 x 9) + 8 = 11111111
 
(12345678 x 9) + 9 = 111111111

5. Menghasilkan Bilangan Yang Selalu Urut


1 x 8 + 1 = 9
 
12 x 8 + 2 = 98
 
123 x 8 + 3 = 987
 
1234 x 8 + 4 = 9876
 
12345 x 8 + 5 = 98765
 
123456 x 8 + 6 = 987654
 
1234567 x 8 + 7 = 9876543
 
12345678 x 8 + 8 = 98765432
 
123456789 x 8 + 9 = 987654321

6. Penjumlahan Yang Selalu Menghasilkan Bilangan Yang Sama


01 + 10 = 11                                        07 + 70 =77                                           

10 + 01 = 11                                        16 + 61 = 77
 
02 + 20 = 22                                        25 + 52 = 77
 
11 + 11 = 22                                        34 + 43 = 77
 
20 + 02 = 22                                        43 + 34 = 77
 
03 + 30 = 33                                        52 + 25 = 77
 
12 + 21 = 33                                        61 + 16 = 77
 
21 + 12 = 33                                        70 + 07 = 77
 
30 + 03 = 33
 
04 + 40 = 44                                        08 + 80 = 88
 
13 + 31 = 44                                         17 + 71 = 88
 
22 + 22 = 44                                         26 + 62 = 88
 
31 + 13 = 44                                        35 + 53 = 88
 
40 + 04 = 44                                        44 + 44 = 88                                                              

05 + 50 = 55                                         53 + 35 = 88
14 + 41 = 55                                         62 + 26 = 88
23 + 32 = 55                                        71 + 17 = 88
32 + 23 = 55                                        80 + 08 = 88
41 + 14 = 55
50 + 05 = 55                                         09 + 90 = 88
                                                             18 + 81 = 88
06 + 60 = 66                                        27 + 72 = 88
15 + 51 = 66                                        36 + 63 = 88
24 + 42 = 66                                        45 + 54 = 88
33 + 33 = 66                                        54 + 45 = 88
42 + 24 = 66                                        63 + 36 = 88
51 + 15 = 66                                        72 + 27 = 88
60 + 06 = 66                                        81 + 18 = 88
                                                             90 + 09 = 88