Pengurangan Bilangan Kwadrat Dengan Cara cepat

 
Pengurangan Bilangan Kwadrat Dengan Cara cepat

 a. Selisih 1

Contoh:                                                                                                  3. 27² - 26²    =..........

1. 15² - 14²    =........                                                                                    (27 x 1 )  +  (26 x 1 )

    (15 x 1) + (14 x 1 )                                                                                           27 + 26 = 53

    15 + 14        =29                                                                                      atau ( 27 + 26 ) x 1 = 53

    atau    (15 + 14) x 1 = 29 


2. 20² - 19²    =........                                                                              4. 37² - 36²      =...........                                                                                                                                                                                                                                               

    ( 20 x 1 ) + ( 19 x 1 )                                                                            (37 x 1 ) + ( 36 x 1)        

    20 + 19               = 39                                                                                      37 + 36 = 73

    atau ( 20 + 19 ) x 1 = 39                                                                       atau    (37 + 36 ) x 1 = 39

 

b. Selisih 2

Contoh:

1. 15² - 13²    =.........                                                                               2. 20² - 18²    = ........

    (15 x 2) + (13 x 2)                                                                                ( 20 x 2 ) + ( 18 x 2 )   

    30 +  26    = 56                                                                                                40 + 36           = 76

    atau    ( 15 + 13 ) x 2 = 56                                                                    atau ( 20 + 18 ) x 2 = 76 

 

 c. Selisih 3

Contoh :

1. 14² - 11²    = ......                                                                                  2. 15² - 12²        =...........

    (14 x 3 ) + ( 11 x 3 )                                                                               ( 15 x 3 ) + ( 12 x 3 )

    42 + 33        = 75                                                                                    45 + 36        = 81

    atau ( 14 + 11 ) x 3                                                                                atau ( 15 + 12 ) x 3

    = 25 x 3 = 75                                                                                        atau 27 x 3 = 81

  

d. Selisih 5

Contoh :

1. 15² - 10²    =...........                                                                                2. 17² - 12²        =........

    ( 15 x 5 ) + ( 10 x 5 )                                                                                ( 17 x 5 ) + ( 12 x 5 )

    75 + 50            = 125                                                                                 85 + 60              = 145

    atau ( 15 + 10 ) x 5                                                                                     atau ( 17 + 12 ) x 5

    = 25 x 5 = 125                                                                                          = 29 x 5 = 145