Lirik Lagu Serta Arti Makna Suku Rejang- Bengkulu

 

lagu rejang beserta artinya


 Anak Kunang

Ko laleu dete asoak sayang ku tingga suang 2x

tebo leceak be pagar pinang

tebo dawen be deret bae

api madek gi calak senang 

cuma bi bagei tenimo bae

artinya : 

kamu pergi dulu adek sayang, (kini) aku tinggal sendirian 

bukit basah batas pinang

bukit daun berbaris saja 

siapa bilang tak mau senang

karena nasib terima saja


Ko laleu dete asoak sayang ku tingga suang

ko laleu dete asok sayang ku tingga suang

karang tinggei nak lubuk tabah

dalen belek kak tabeak penanjung

amen cigei indok ngen bapak

awei ba kacang gi pateak junjung


artinya :

Kamu pergi duluan adek sayang, aku tinggal seorang

karang tinggi di lubuk tabah

jalan pulang lewat taba penanjung

kalau tidak ada ibu dan bapak

bagaikan kacang patah tongkatnya


ko laleu dete asoak sayang, ku tingga suang 4x

keleak do o si burung ponoi

mesoa umpan nak padang lalang

lueng kelemen uku menginoe

semesoa bagei gitu'un malang


Artinya :

kamu pergi dulu adik ku sayang, (kini) aku tinggal sendirian 

lihat itu si burung ponoi 

mancari makan di padang ilalang

pagi malam saya menangis

menyesal nasib yang turun malang


ko laleu dete asok sayang ku tingga sua'ng 2x

asen tuein coa meno'o

cao uyo leyen igei

tengen igei lak murus tun tuwei

kaleu coa uyo tengen ba igei

ko laleu dete asoak sayang ku ting'ga su'ang 3x

artinya :

kamu pergi duluan  adik sayang ku tinggal seorang 2x

pinang lamaran orang dulu 

orang kini beda lagi

kapan lagi mau merawat orang tua

kalau tidak kini kapan lagi

kau pergi duluan adek sayang saya tinggal seorang 4x

Kesimpulannya dari lagu Ko laleu dete :

Menceritakan  Kesedihan seorang kakak yang belum menikah yang ditinggal duluan oleh adik kandungnya nya kawin, demi merawat orang tuanya.

 

ANAK LUMANG

Alang alang gi malang nasib anak lumang 2x

coa mending idup gi senang

coa de kuat

beriang riang liweng luweng sapie kelemen atie ne lisea 2x

si meker ke jijei idup semending penemeu bagei 2x

Aartinya :

Alangkah alangkah ke malang nasib anak lumang (yatim piatu)

tidak pernah merasakan hidup senang atau bahagia

tak ada teman-teman untuk bersenang-senang

dari pagi sampai malam hatinya gelisah

dia memikirkan kejadian hidup,merasakan

banyak mendapatkan kesusahan

kesimpulannya : Ratapan anak yatim piatu yang dalam kesusahan

LEMA

Oe.....bibik minen ngen tamang, luweng bilei

aleu may dumei kemeak lebung nak biding cpoak

Artinya :

Oo....bibi dan paman, pagi-pagi

Pergi berkebun mengambil rbung dipinggir sungai

be keme m'nyauk nak bioa s'jeneak

lema....lema do ba san'a keme tun

ejang asai pelgeak asi pe'eak jano igei nepek kan putea'ak

Artinya :

Nanti kami mengambil ikan di air jernih

lema .... lema itu lah gulai kami orang rejang

rasa pedas rasa asam apa lagi ditambah ikan putih

t'ng'en tun umung ade lema

lema mapeak beto oak ade lema

baik.....nien baik 2x nien s'hulem petai ngen je'ing mudo

Artinya : 

Di tempat orang hajatan ada lema

enak.....sekali 2x lalap petai atau jengkol muda

ing u'ei negere'i tekecep

lema cigei dinyut lak belek igei

amen keme'sak lem tabung tameak

mje'ep asai ne

pucuk m'mucuk kuat neade kete nak sadie te 2x

Artinya : 

Orang kota juga mencicipi

lema tidak ingat utuk pulang lagi

kalau masak dalam tabung tambah

enak rasanya

sayur mayur lawannya

ada semua dikampung kita

kesimpulanya :

menceritakan masakan khas orang suku rejang yaitu bernama lema di buat dari rebung dan ikan putih.Begitu lezat.

NASIEB

Uku lak alew mai sadie perbo

temeu punguk nak pengei dalen

alangkah ke malang nasib ku iyo

awie bak pungguk indeu ngen bulen

alangkah ke malang nasib ku iyo

awie ba pungguk indeu ngen bulen

Artinya : 

Saya pergi ke dusun Perbo

ketemu Pungguk di pinggir jalan

Sungguh malang nasib ku ini

bagai kan pungguk rindukan bulan

Uku terus mai sadie saweak

temeu sawai nak bio musei

amen ku namen etun temegea

nemak ku anduk gen mlap bio matei

amen ku namen etun temegea

nemak ku anduk gen mlap bio matei

Artinya :

Lalu saya kedusun sawah 

ketemu sawah di pinggir musi 

jika ku tahu orang melarang

akan  kuambil handuk untuk menghapus air mata 2x

Uku terus mai taba'rena

singgea'k uku nak simpang empat

men ku namen e'ko la nike'a

kunyeu ba uku idup melarat

Artinya:

Aku lanjut ketabernah

mampir aku kesimpang empat

jika ku tahu engkau akan menikah

biarlah aku hidup menderita

Uku belek mai bio Ambai

melintas uku Sadi'e cu'up

amen ko namen e'ko bi jijei

baik ba uku damai ba idup 

Artinya :

Aku pilang ke Air Rambai

melewati Dusun Curup

jika ku tahu engkau sudah jadi 

lebih baik aku tak usah hidup

menceritakan : Orang yang ditinggal kekasihnya kawin dan menjadi putus asah

 

 

NAKRANTAU

Mulai pel be'ak uku ku lalew meso'a kuat numpang temalem

lak belek mai pe bele'k inouk cigei bapak bilaleu

lak mok mei coa lapen lak te moko'ak coa de cacai

genpadek kesaro idup nak rantau

Artinya :

Mulai menjelang malam aku mau pergi

mau numpang satu malam

mau pualang mari lah pulang

ibu sudah meninggal ayah kupergi

mau makan tidak ada sayur

mau belanja tidak ada uang

inilah hidupnya hidup merantau


MUNING RAIB

Ade cerito kunai sadie tuwei do'o

cerito neak Taneak Ejang

takadeak ba Muning Raib aleu mai Tebo Kabeak

aleu su'ang mai Tebo Kabeak bi bulet niat neak atie

Artinya : 

Ada cerita dahulu dari desa tua itulah cerita ditanah Rejang

dikatakan Muning Raib pergi ke Bukit Kaba

pergi sendiri ke Bukit Kaba telah bulat keputusan hatinya

Mesoa pengasei neak Tebo Kabeak si aleu ngen bajeu neak awak

coa kelpie ngen ginghong saktei si betarak neak Tebo Kabeak 2x

kerno sa'ieginghong saktei diwo jijei tepiket

Artinya :

Mencari perasaan di Bukit Kaba dia dengan baju di badan

dengan kesadaran sendiri dia bersemedi di Bukit Kaba 2

dengan adanya mantra sakti masuklah Dewi (makluk tak kasat mata) kejiwanya, jatuh hati.

Si tepiket ngen Muning Raib jijei ba Muning Raib idup besamo Diwo idup besamo leyen denio 2x

sapie ba bito kunai sadie Muning Raib ite majak belek

tapi ade syarat kunai Diwo duwei patang coa nam kenerjo

Artinya :

Dia mencintai Muning Raib, jadi Muning Raib hidup berama Dewi yang berbeda alam 2x

Sampailah cerita dari dusun Muning Raib kita akan membawa pulang

tetapi syaratnya yang tidak boleh dilanggar

 

Dang kemsa Lebung ngengan Bekejei

dang kemso po'ong amen bekejei kereno coa

tinget pesen Diwo coa sengajo kemerjo 

Artinya :

Jangan memasak rebung disaat hajatan 

jangan memasak pakis disaat hajatan

karena tidak teringat atau lupa pesan Dewi tidak sengaja mengerjakannya

Diwo belek mai Tebo Kabeak Muning Raib bi mileu kulo 2x

takadeak be sapie uyo cerito meno'o neak sadie tuwei

Artinya :

Dewi pulang ke Bukit Kaba, Muning Raib ikut serta 2x

dikatakanlah sampai sekarang cerita dahulu didusun tua

Amen bujang semulen coa lak celako dang aleu mai Tebo Kabeak 2x

Artinya :

Kalau bujang dan gadis tidak mau celaka janga pergi ke Bukit Kaba.


SAYANG API COA SAYANG

Sayang api coa sayang

ibo api coa ibo

ruga'i, kute te rugai

kemliak nak tebo pitok telucua

bilai ujaen bioa maenghapus

ade monot temotoa bioa

ade tingea keracok nak awok

amen tebo gi pacok miling silok madeak ngen ewok tamang 2x

amen sayang ngen anok kepau siang

kiyeu nak yebo jibeak mabis temebang

Do'o ba taneak ejang

peninggea ninik ngen puyang

amen madeak tueak celako

do'o ba tueak kunei mena o


Artinya:

Sayang siapa yang tidak sayang 

iba siapa yang tidak iba

rugi kita semua rugi

melihat di bukit tanahnya longsor

hari hujan menghapus

ada orang yang masih tercengang

ada yang hanyut mengikuti air

ada yang hanya tinggal pakaian di badan

andai saja bukit bisa bicara

dia akan bicara dengan uwak dan menantu

bila sayang dengan anak cucu nanti kayu digunung

jangan habis ditebang 

itu lah tanah Rejang

peninggalan nenek moyang

bila mengatakan tuah celaka

itu lah tuah dari dahulu kala

 

TING BEDENTING

T